תקנון

לקוח נכבד,

הנדון: מסמך גילוי במעמד ביצוע העסקה – עסקה במכר מרחוק

העסקה בה רכשת את בר המים ו/או מערכת הסינון מאת החברה היא עסקת מכר ו/או שירות מרחוק.

פרטי החברה הם:

מי בראשית ח.פ. 023792518 רח' הירקונים 17 פתח תקווה טל: 052-8209838

התכונות העיקריות של המוצר הן: מתקן לניפוק מי שתיה חמים וקרים ומערכת לסינון מי השתייה.

שם היצרן: BUDER/MIDEA/AMG/OMEGA

ארץ ייצור: סין/איטליה/טורקיה/ארה"ב.

תנאי האחריות: כמפורט בתעודת האחריות הנמסרת במעמד ההתקנה.

תחנת השירות: הירקונים 17 פתח תקווה

במקרה של סיום ההתקשרות מצד הלקוח בטרם מלאו 3 שנים לא יחויב הלקוח בדמי ביטול , החברה תגבה תשלום עבור שווי המוצרים והשירותים שניתנו ללקוח עד מועד הביטול והמצוינים במסמך זה

זכותך לבטל את העסקה בהתאם למפורט להלן:
יודגש כי בכל מקרה של סתירה בין האמור להלן לבין הוראות הדין, יגברו הוראות הדין על מסמך זה.
הנך רשאי לבטל את העסקה מכל סיבה, בתוך 14 ימים ממועד התקנת המוצר בביתך או מיום קבלת החוזה/טופס גילוי נאות לפי המאוחר. יובהר כי ככל שהמוצרים שסופקו לך ו/או חלקם הם מוצרים פסידים כהגדרתם על פי החוק, לא תוכל לבטל את העסקה ביחס לאותם המוצרים הפסידים בלבד אולם כן תוכל לבטל את העסקה ביחס לכל חלק אחר של המוצר ו/או השירות.
במקרה של שירות מתמשך תוכל לבטל את העסקה בתוך 14 יום מעשיית העסקה או מיום קבלת החוזה/טופס גילוי נאות לפי המאוחר, בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו.
במקרה של ביטול עסקה בה נרכש שירות מתמשך שכבר התחיל בפועל, עליך לשלם את התמורה היחסית בעד השירות שכבר ניתן.
בשירות חד פעמי – תוכל לבטל את העסקה בתוך 14 יום מעשיית העסקה או מיום קבלת החוזה/טופס גילוי נאות לפי המאוחר בתנאי שהביטול יעשה לפחות 2 ימים שאינם ימי מנוחה לפני מועד מתן השירות.

ניתן לבטל את העסקה בכל אחת מהדרכים הבאות:

  • בעל פה – בטלפון או בהודעה בעל פה במקום העסק.
  • בדואר רשום.
  • בדואר אלקטרוני.

אם הנך אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, הנך רשאי לבטל את העסקה תוך 4 חודשים מיום עשיית ההסכם או מיום מסירת המוצר או מיום קבלת מסמך גילוי הפרטים הנדרשים על פי החוק, לפי המאוחר מבניהם.
אם ביטלת את העסקה עקב פגם או אי התאמה בין המוצר או השירות לבין הפרטים כפי שנמסרו לך או עקב אי אספקה במועד, יוחזר לך כספך תוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול והחברה תיקח את המוצר מביתך ללא דמי ביטול. במקרה כזה תחויב בדמי התקנה בלבד עד לגובה של 100 ₪.

במקרה שהביטול נעשה על ידך מכל סיבה אחרת, הנך חייב להחזיר את המוצר לחברה על חשבונך, ותחויב בדמי ביטול בסך 5% ממחיר המוצר או העסקה או 100 ש"ח לפי הנמוך מביניהם בלבד. אם בוצעה התקנה של מוצר בביתך, לצורך מתן השירות, תחויב גם בהוצאות בסך של 100 ₪ (בנוסף לדמי הביטול, אם הביטול נעשה שלא עקב פגם או אי התאמה או עקב אי אספקה במועד).​

מי בראשית עושה כל מאמץ למלא אחר הזמנות ובקשות לקוחותיה.

WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור

מנסים להבין מה הפתרון הטוב ביותר למים נקיים?

צרו קשר ונעזור בשמחה ואהבה

דילוג לתוכן